Voedingsadvies / Gezondheidscoach

Je gewicht is iets persoonlijks.†† Heel belangrijk is dat je je goed in je vel voelt en dat heeft soms ook wel letterlijk te maken met de hoeveelheid die 'in' je vel zit.†† In BelgiŽ en buurlanden zitten toch heel wat mensen boven hun 'gezond' gewicht.†† Sommigen hebben het onder controle en hervinden snel, na een uitspatting (feestdagen, verlofperiode,...), opnieuw hun ideale gewicht.† Anderen hebben het er moeilijk mee of†slagen er helemaal niet in.† Nog anderen hebben wegens gezondheidsredenen (diabetes, magerzucht,..)†een gebalanceerde voeding nodig.†

Een eenvoudige methode om te bepalen of u een gezond gewicht heeft, is het berekenen van de Body Mass Index (BMI). Deze wordt berekend door uw lichaamsgewicht te delen door uw lengte in het kwadraat. Wanneer iemand bijvoorbeeld 75 kg weegt en 1.68m lang is, bedraagt de†BMI 75 gedeeld door 1.68 x 1.68 = 26,6.† In de onderstaande tabel kan je even nagaan hoe het met je gewicht gesteld is...:

Kleiner dan 19:†† ondergewicht
Tussen 19 en 25:†† gezond gewicht†
Tussen 25 en 27:†† neiging tot overgewicht†
Tussen 27 en 30:†† overgewicht†
Groter dan 30:†† ernstig overgewicht

En?† Zit het goed?† Of is het tijd om actie te ondernemen.†† In het laatste geval kan je beroep doen op onze dienstverleners voedingsdeskundigen die je zullen helpen terug het juiste evenwicht in voeding en gewicht terug te vinden.† Wacht niet tot morgen, neem nu actie en boek een afspraak voor een eerste gesprek.

Zoek dienstverleners