Reiki

Reiki is een paranormale therapie en behoort tot de alternatieve geneeswijzen. Er wordt gewerkt met de handen, waarbij het lichaam, met een veronderstelde vorm van levensenergie, wordt behandeld. De term reiki bestaat uit twee Japanse karakters, te weten rei ('geest' of 'ziel') en ki ('energie' of 'levenskracht'). Bij het toepassen van reiki worden lichaam, geest en ziel, wanneer het aankomt op ziekte en genezing, als een geheel gezien. Zij brengt welzijn voor lichaam en geest en kan een sleutel zijn tot mentale, emotionele en spirituele groei.

Zoek dienstverleners